mail login

Zaměstnanci

 

Ředitelka

Mgr. Jitka Gebauerová gebauerova@zsnikolcice.cz

 

Zástupce ředitelky školy

Ing. Ladislav Straka straka@zsnikolcice.cz
 + ICT metodik
 

Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

 Ing. Petra Vávrová
vavrova.zsnikolcice@seznam.cz
                                 Vedoucí vychovatelka  
Ilona Honzíková honzikova@seznam.cz

Vedení školy

Mgr. Jitka Gebauerová ředitelka
Ing. Ladislav Straka zástupce ředitele+ICT metodik
Ing. Libuše Nováková
výchovná poradkyně
   
Mgr. Milan Smetana
školní metodik prevence
Ing. Petra Vávrová
zástupkyně ředitelky pro PV
Ilona Honzíková vedoucí vychovatelka
     
    Učitelé I.stupeň
    1.třída Mgr. Marcela Chalupná chalupna@zsnikolcice.cz
    2.třída Mgr. Lenka Kaplanová kaplanova@zsnikolcice.cz
    3.třída Mgr. Petr Jordan
 
    4.třída Mgr. Milan Smetana smetana@zsnikolcice.cz
    5.třída Mgr. Andrea Slavíková
slavikova@zsnikolcice.cz
     

Učitelé II.stupeň
    6.třída Mgr. Jana Knápková
knapkova@zsnikolcice.cz
    7.třída Mgr,. Dominik Janko
janko@zsnikolcice.cz
    8.třída Mgr. Anna Čapková
capkova@zsnikolcice.cz
    9.třída Mgr. Jiří Kříž
kriz@zsnikolcice.cz
   
Ing. Libuše Nováková
novakova@zsnikolcice.cz
      Mgr. Květoslava Charvátová

     

         

Vychovatelky

    Lenka Nečasová
 ŠK Nikolčice
 
    Jana Vacenovská
 ŠD Diváky vavrova.zsnikolcice@seznam.cz
    Ilona Honzíková - vedoucí vychovatelka
 ŠD Nikolčice
honzikova@zsnikolcice.cz
       
 

Asistenti pedagoga

    Barbora Jarnotová - ZŠ, ŠD
    Lenka Nečasová - ZŠ
    Renata Viktorinová - ZŠ
    Ilona Honzíková - ZŠ
    Jana Čutová - ZŠ
    Jana Vacenovská - ZŠ
    Daniela Jelínková - MŠ
    Alice Nasdilová - zástup AP v ZŠ a MŠ
    Ing. Lenka Kadlecová - školní asistent ZŠ a MŠ

Provozní zaměstnanci

    Alena Hanáková účetní
zshanakova@seznam.cz
    Věra Strouhalová
uklizečka - Nikolčice

    Jana Mahovská uklizečka - Nikolčice mahovska@zsnikolcice.cz
    Helena Novotná
uklizečka - MŠ a ZŠ Diváky
 
    Michaela Čapková
školnice - MŠ Nikolčice
 
    Ladislav Charvát
školník - ZŠ Nikolčice
charvat@zsnikolcice.cz

Školní jídelna

    Alena Hanáková vedoucí ŠJ – Nikolčice zshanakova@seznam.cz
   
 

    Michaela Čapková
kuchařka – MŠ Nikolčice 
    Hana Dostálová
kuchařka Diváky           

 
    Eva Bedřichová kuchařka - Nikolčice