mail login

Zaměstnanci

 

Ředitelka

Mgr. Jitka Gebauerová jitka.gebauerova@zsnikolcice.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro 1.stupeň

Ing- Libuše Novákopvá libuse.novakova@zsnikolcice.cz
+ výchovný poradce  

Zástupce ředitelky školy pro 2.stupeň

Ing. Ladislav Straka ladislav.straka@zsnikolcice.cz
 + ICT metodik
 

Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

 Ing. Petra Vávrová
vavrova.zsnikolcice@seznam.cz
                                 Vedoucí vychovatelka  
Ilona Honzíková ilona.honzikova@zsnikolcice.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Knápková
jana.knapkova@zsnikolcice.cz
   
     
    Učitelé I.stupeň
    1.třída Mgr. Marcela Chalupná marcela.chalupna@zsnikolcice.cz
    2.třída Mgr. Milan Smetana
milan.smetana@zsnikolcice.cz
    3.třída Mgr. Lenka Kaplanová
lenka.kaplanova@zsnikolcice.cz
    4.třída Ing. Lenka Kadlecová
lenka.kadlecova@zsnikolcice.cz
    5.třída Mgr. Andrea Slavíková
andrea.slavikova@zsnikolcice.cz
      Mgr. Jan Homola
zastupující učitel
      Mgr. Petr Jordan  petr.jordan@zsnikolcice.cz
Učitelé II.stupeň
    6.třída Mgr. Jiří Kříž
jiri.kriz@zsnikolcice.cz
    7.třída Mgr. Jana Knápková
jana.knapkova@zsnikolcice.cz
    8.třída Mgr. Dominik Janko
dominik.janko@zsnikolcice.cz
    9.třída Mgr. Anna Čapková
anna.capkova@zsnikolcice.cz
   
Ing. Libuše Nováková
libuse.novakova@zsnikolcice.cz
      Mgr. Květoslava Charvátová
kvetoslava.charvatova@zsnikolcice.cz
     

         

Vychovatelky

   
 
 
    Jana Vacenovská
 ŠD Diváky
jana.vacenovska@zsnikolcice.cz
    Ilona Honzíková - vedoucí vychovatelka
 ŠD Nikolčice
ilona.honzikova@zsnikolcice.cz
    Lenka Nečasová
 ŠK Nikolčice
lenka.necasova@zsnikolcice.cz
       
 

Asistenti pedagoga

    Barbora Jarnotová - ZŠ
    Lenka Nečasová - ZŠ
    Renata Viktorinová - ZŠ
    Ilona Honzíková - ZŠ
    Jana Čutová - ZŠ
    Darina Vedralová - ZŠ
    Daniela Jelínková - MŠ
    Alice Nasadilová - zástup AP v ZŠ a MŠ
   

Provozní zaměstnanci

    Alena Hanáková účetní

    Věra Strouhalová
uklizečka - Nikolčice

    Jana Mahovská uklizečka - Nikolčice
    Helena Novotná
uklizečka - MŠ a ZŠ Diváky
 
    Michaela Čapková
školnice - MŠ Nikolčice
 
    Ladislav Charvát
školník - ZŠ Nikolčice

Školní jídelna

    Alena Hanáková vedoucí ŠJ
zshanakova@seznam.cz
   
 

    Michaela Čapková
kuchařka – MŠ Nikolčice 
    Hana Dostálová
kuchařka Diváky       

 
    Eva Bedřichová kuchařka - Nikolčice
 
    Simona Brhelová kuchařka - Nikolčice