mail login

Zaměstnanci

 

Ředitelka

Mgr. Jitka Gebauerová gebauerova@zsnikolcice.cz

 

Zástupce ředitelky školy

Ing. Ladislav Straka straka@zsnikolcice.cz
 + ICT metodik
 

Vedoucí pro MŠ

Jana Čutová, v zastoupení Ing. Petra Vávrová
vavrova.zsnikolcice@seznam.cz
                                 Vedoucí pro ŠD a ŠK  
Jana Čutová, v zastoupení p.Ilona Honzíková          honzikova@seznam.cz

Vedení školy

Mgr. Jitka Gebauerová ředitelka
Ing. Ladislav Straka zástupce ředitele+ICT metodik
Ing. Libuše Nováková
výchovná poradkyně
   
Mgr. Milan Smetana
koordinátor sociálně-patologických jevů
JAna Čutová, v zastoupení p. Ing. Petra Vávrová
vedoucí pro MŠ
Jana Čutová, v zastoupení p. Ilona Honzíková vedoucí pro ŠD a ŠK
     
    Učitelé I.stupeň
    1.třída Mgr. Marcela Chalupná chalupna@zsnikolcice.cz
    Další PP Ilona Honzíková honzikova@zsnikolcice.cz
    2.třída Mgr. Lenka Kaplanová kaplanova@zsnikolcice.cz
    3.třída Mgr. Milan Smetana
smetana@zsnikolcice.cz
    4.třída Mgr. Andrea Slavíková
slavikova@zsnikolcice.cz
    5.třída Mgr. Dominik Janko
janko@zsnikolcice.cz
      Ing. Lenka Konečná
lenka.konecna@zsnikolcice.cz
Učitelé II.stupeň
    6.třída Mgr. Dana Truksová
truksova@zsnikolcice.cz
    7.třída Mgr. Anna Čapková
capkova@zsnikolcice.cz
    8.třída Mgr. Jiří Kříž kriz@zsnikolcice.cz
    9.třída Mgr. Jana Knápková
knapkova@zsnikolcice.cz
   
Ing. Libuše Nováková
novakova@zsnikolcice.cz
     

     

         

Vychovatelky

    Božena Šlancarová
 ŠK Nikolčice  
 
    Petra Vávrová
 ŠD Diváky vavrova.zsnikolcice@seznam.cz
    Ilona Honzíková
 ŠD Nikolčice
honzikova@zsnikolcice.cz
       
 

Asistenti pedagoga

    Barbora Jarnotová - ZŠ, ŠD
    Ing. Lenka Konečná - ZŠ
    Renata Viktorinová - MŠ
     

Provozní zaměstnanci

     Alena Hanáková  účetní
zshanakova@seznam.cz
     Věra Strouhalová
 uklizečka - Nikolčice  strouhalova@zsnikolcice.cz
     Jana Mahovská  uklizečka - Nikolčice  mahovska@zsnikolcice.cz
     Helena Novotná, v zastoupení p. Anna Vítková
 uklizečka - MŠ a ZŠ Diváky
 
     Michaela Čapková
 školnice - MŠ Nikolčice
 
     Ladislav Charvát
 školník - ZŠ Nikolčice
 charvat@zsnikolcice.cz

Školní jídelna

    Alena Hanáková vedoucí ŠJ – Nikolčice  zshanakova@seznam.cz
    Miroslava Vaňková kuchařka – Nikolčice
vankova@zsnikolcice.cz
    Michaela Čapková
kuchařka – MŠ Nikolčice 
    Hana Dostálová
kuchařka Diváky           

 
    Eva Bedřichová kuchařka - Nikolčice