mail login

Nepovinné předměty a zájmová činnost

Seznam kroužků nabízených školou:

• Kytara – Mgr. Milan Smetana (pondělí 13:45 – 14:45)
• Keramika – Mgr. Andrea Slavíková (úterý 12:45 – 13:45)
• Florbal 1. stupeň – Barbora Jarnotová (středa 15:00 – 16:00)
• Florbal 2. stupeň – Mgr. Dominik Janko (čtvrtek 14:35 – 15:35)
• Vaření 1. a 2. stupeň – Lenka Nečasová (úterý 13:45 – 14:45)
• Cvičení z českého jazyka – Mgr. Jiří Kříž (pondělí 13:35 – 14:35)
• Šachy – MUDr. Pavel Šácha (úterý 13:00 – 14:00)
• Zpívání v ZŠ Diváky – Mgr.Lenka Kaplanová ( pátek 11.45 – 12.45)
. Sportuj ve škole - pro žáky I.stupně( pondělí 14.30 - 15.15 hod ) - Lubomír Šlancar -

Poplatek za kroužek uhraďte na účet školy ( poznačte jméno žáka a název kroužku ), v případě
v hotovosti u p. A. Hanákové. Děkujeme.
Vedení ZŠ a MŠ Nikolčice