mail login

Nepovinné předměty a zájmová činnost

Vážení rodiče,

protože žáci základní školy nenaplnili požadovaný počet 10 dětí na jednotlivé kroužky nabídnuté agenturou "Poznej víc", nemohou být kroužky otevřeny. Proto se škola rozhodla nabídnout další možnost - otevření kroužků v naší škole za cenu 400 Kč na pololetí.
V případě zájmu se přihlašte příští týden u lektorů kroužků. Zájmová činnost bude zahájena od 7.10. 2019 do 31.5.2019.

Pokud budete mít i nadále zájem o kroužky "Bojovky" a "Street Dance", o které byl vyšší zájem, je možné se dohlásit u agentury "Poznej víc" přes webové stránky do 7. 10. 2019, aby se mohl kroužek otevřít.

Seznam kroužků nabízených školou:

• Kytara – Mgr. Milan Smetana (pondělí 13:45 – 14:45)
• Keramika – Mgr. Andrea Slavíková (úterý 12:45 – 13:45)
• Florbal 1. stupeň – Barbora Jarnotová (středa 15:00 – 16:00)
• Florbal 2. stupeň – Mgr. Dominik Janko (čtvrtek 14:35 – 15:35)
• Němčina – Mgr. Anna Čapková (středa 13:00 – 14:00)
• Vaření 1. a 2. stupeň – Lenka Nečasová (úterý 13:45 – 14:45)
• Zdravověda – Alice Nasadilová (úterý 13:00 – 14:00)
• Cvičení z českého jazyka – Mgr. Jiří Kříž (pondělí 13:35 – 14:35)
• Šachy – MUDr. Pavel Šácha (úterý 13:00 – 14:00)
• Zpívání v ZŠ Diváky –Mgr.Lenka Kaplanová ( pátek 11.45 – 12.45)

Poplatek za kroužek uhraďte na účet školy ( poznačte jméno žáka a název kroužku ), v případě
v hotovosti u p. A. Hanákové do 31.11.2019. Děkujeme.
Vedení ZŠ a MŠ Nikolčice