mail login

Minimální preventista

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
Mgr.Milan Smetana
( I. poschodí, sborovna )
kontakty: E-mail: smetanamilan@post.cz
Tel. 776 293 093 (kancelář)
konzultační hodiny: pátek 13:15 – 14:15 a kdykoliv po telefonu

Činnost školního metodika prevence:
Činnost školního metodika prevence je dána Novelou yyhlášky 72/ 2005 Sb.ve znění vyhlášky 147/2011Sb O poradenských službách škol a školských poradenských zařízeních. Jeho práce je rozdělena do několika sektorů. První se týká metodické a koordinační činnosti, druhý informační činnosti a v neposlední řadě činnosti poradenské.

Do metodické a koordinační činnosti spadají následující aktivity:
• koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
• koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikových forem chování
• metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových forem chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
• koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
• spolupráce s orgány a institucemi zabývající se prevencí rizikových forem chování
• vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnost se týká:
• zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikových forem chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
• prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
• vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast primární prevence

PřílohaVelikost
Metodickypokyn_resenisikanovani83 KB
PRILOHA1_sikana.doc21.5 KB
PRILOHA2_sikana.doc18 KB
PRILOHA3_sikana.doc12.5 KB
PRILOHA4_sikana.doc24 KB
PRILOHA5_sikana.doc27.5 KB
skolni_preventivni_strategie-nova_smernice.doc82.5 KB
PRILOHA6_Alkohol.doc177.5 KB
PRILOHA7_Tabak.doc270.5 KB
PRILOHA8_Navykove_latky.doc194 KB
MPP2019-20.doc135 KB
krizovy-plan-skolniho-neuspechu.doc45.5 KB