mail login

Minimální preventista

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
Mgr. Jana Knápková
(I. poschodí, kabinet koordinátora patologických jevů)
kontakty: E-mail: jana.knapkova@zsnikolcice.cz
Tel. 776 293 093 (kancelář)
konzultační hodiny: úterý 13:05 – 13:50 a kdykoliv po telefonické domluvě

Činnost školního metodika prevence:
Činnost školního metodika prevence je dána Novelou yyhlášky 72/ 2005 Sb.ve znění vyhlášky 147/2011Sb O poradenských službách škol a školských poradenských zařízeních. Jeho práce je rozdělena do několika sektorů. První se týká metodické a koordinační činnosti, druhý informační činnosti a v neposlední řadě činnosti poradenské.

Do metodické a koordinační činnosti spadají následující aktivity:
• koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
• koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikových forem chování
• metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových forem chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
• koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
• spolupráce s orgány a institucemi zabývající se prevencí rizikových forem chování
• vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnost se týká:
• zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikových forem chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
• prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
• vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast primární prevence

PřílohaVelikost
Krizovy_plan.odt17.72 KB
krizovy-plan-skolniho-neuspechu2.odt22.59 KB
MPP2020-21.odt44.39 KB