mail login

Historie školy

Základní škola v Nikolčicích se připomíná již 2.ledna roku 1714. Zpočátku to byla škola jednotřídní. Od roku 1883 byla již dvoutřídní a v roce 1905 vzrostl počet žáků natolik, že bylo nutno zřídit třídu třetí. Obecní zastupoitelstvo se v roce 1931 usneslo na přestavbě školní budovy. Pamětní spis je zazděn za plotnou obecního znaku dodnes. Tento znak je umístěn na boční stěně nad vstupem do budovy.

Další rozsáhlá přístavba školy následovala v roce 1991 v podobě moderní tělocvičny, prostorné haly, šaten, učebny fyziky a chemie, několika dalších učeben a kabinetů.

Od 1.1.2001 j se stává základní škola Nikolčice právním subjektem.

V roce 2003 byly k základní škole připojeny mateřské školy v Nikolčicích i Divákách a vytvořily jeden samostatný celek s názvem Základní škola a Mateřská škola Nikolčice. Z dalších stavebních úprav následovalo v roce 2003 provedení nové fasády školy a výměna zastaralých oken za kvalitní plastová.Tato výměna byla provedna ve většině místností.

Z bytu a učebny v přízemí školy byla v létě 2008 rozsáhlými stavebními pracemi vytvořena moderní školní jídelna a kuchyně. Slouží ke kvalitnímu stravování žáků, zaměstnanců i občanů z Nikolčic.

Stavebními zásahy byla i rekonstrukce WC ve starší části budovy. Renovace se provedla v 1. i 2.patře na podzim roku 2009.

V roce 2012 - 2014 proběhla modernizace školy - vybavení tříd inter. tabulemi, celková rekonstrukce PC učebny, učebny HV, jazykové učebny, cvičné kuchyně, žákovských dílen, žákovských šaten, víceúčelového hřiště, zprovoznění nových plynových kotlů ve škole, zateplení budovy ZŠ včetně instalace žaluzií a fasády.

2015 - projekt " výzva 51 " -, podpora ICT gramotnosti ( vybavení ICT technikou )

2016 - Výzva 56 - podpora čtenářské gramotnosti ( vybavení žákovské knihovny pro 1. - 9. roč., notebooky, čtecími zařízeními pro žáky )

2017 - 2019 - celková rekonstrukce podlah ve třídách a prostorách ZŠ, výmalba  ( siganlizační zařízení, videovrátný, nové hlavní dveře do školy, apod )

Základní školu navštěvuje 135 - 155 žáků z Nikolčic, Divák, Křepic a Šitbořic. V budově v Divákách se vyučují děti 1.a 2. třídy, přicházejí sem i děti do divácké mateřské školy.