mail login

Způsob omlouvání žáků školy

Rodiče mohou omlovat žáky těmito způsoby:

V elektronické žákovské knížce prostřednictvím sekce Komunikace ( dále odkaz Zprávy - Omluvenka )

Další způsob je písemným sdělením s podpisem rodiče nebo poslat zprávu třídnímu učiteli v elektronické ŽK.