mail login

Zápisové lístky

Zápisové lístky vydáváme zákonným zástupcům žáků 9. ročníku každý den od 7:00 do 14:30.
Ve středu 20.3. do 16:30.
V případě telefonické domluvy kdykoliv( tel.776019040)
Zápisové lístky lístky si zákonní zástupci musí vyzvednout osobně
proti podpisu.