mail login

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

informace o zápisu do MŠ Diváky a Nikolčice pro školní rok 2020/2021
Zápis do MŠ se uskuteční od 2. května 2020 do 16. května 2020.
Koho se zápis týká?
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Zapíší se i děti, které nastoupí v lednu 2021
Co zašlete k zápisu a kam
- Kopie rodného listu
- Kopie očkvacího průkazu s potvrzením povinných očkování
- Čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném proočkování
- Vyplněná dohoda o docházce dítěte
- Vyplněná žádost o přijetí
- Vyplněný zápisní lístek
- Vyplněná přihláška do MŠ
- Vyplněné čestné prohlášení k vyřizování záležitostí v MŠ
- U rozvedených rodičů kopie dokladu o svěření do péče

Dokumenty zasílejte na adresu ZŠ a MŠ Nikolčice, přísp. org., Nikolčice 79, 691 71

Vyrozumění o tom, že je dítě přijato do školky ?

Od 27. 5. 2020 budou zveřejněna registrační čísla všech dětí přijatých do MŠ. Nikolčice a MŠ Diváky na nástěnce před vchodem do MŠ (úřední deska) a na webových stránkách školy. Registrační číslo obdrží rodiče e-mailem.

Je něco, co zde chybí?
Neváhejte zatelefonovat na vedení školy.
Těšíme se na vás v naší školce.

PřílohaVelikost
cestne_prohlaseni_proockovanost.pdf179.1 KB
zadost.docx_.pdf310.01 KB
zapisni_listek.pdf204.01 KB
Prihlaska_do_MS.pdf456.76 KB
cestne_prohlaseni_k_vyrizovani_zalezitosti.doc.pdf180.69 KB
informace_k_zapisu_do_MS.docx_.pdf396.31 KB
plakatek_zapis_MS.pdf263.15 KB
Co_by_dite_melo_umet_pred_nastupem.pdf433.45 KB
Dohoda_o_doch..pdf193.81 KB