mail login

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2020/2021

Informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. třídy se uskuteční 1. – 30. dubna 2020
Koho se zápis týká?
Zápis se bude týkat dětí, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 6 let. Pokud je dítě přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a je mladší šesti let, mohou rodiče dítě přihlásit k zápisu, ale poté s nimi bude dohodnut další postup. K běžné žádosti o přijetí musí následně přiložit doporučující vyjádření školského poradenského centra (PPP) a odborného lékaře.

Co zašlete k zápisu a kam
- vyplněný zápisní lístek
- vyplněnou žádost o přijetí (k dispozici www.zsnikolcice)
- v případě, že uvažujete o odkladu školní docházky, žádost o odklad
Pokud vám bude cokoliv chybět, vyřešíme telefonicky.

Žádost o odklad? Jak to udělat ?
V případě, že z důvodu školní nezralosti bude vašemu dítěti doporučen odklad školní docházky, vyplňte prosím žádost o odklad, kterou naleznete k dispozici www.zsnikolcice a zašlete k zápisu. K žádosti musí být přiloženo
- doporučení školského poradenského zařízení (většinou pedagogicko-psychologické poradny)
- doporučení odborného (dětského) lékaře.
Doporučení je třeba k žádosti přiložit nejpozději do 31. května 2020. Teprve po doložení kompletní dokumentace obdržíte rozhodnutí ředitelky ZŠ Nikolčice o odkladu školní docházky.

Vyrozumění o tom, že je dítě přijato do školy ?
Od 7. 5. 2020 budou zveřejněna registrační čísla všech dětí přijatých do 1. třídy na nástěnce před vchodem do ZŠ (úřední deska) a na webových stránkách školy. Registrační číslo obdrží rodiče e-mailem.

Je něco, co zde chybí?
Neváhejte zatelefonovat na vedení školy. Třídní učitelkou budoucí první třídy bude paní Mgr. Marcela Chalupná. S paní učitelkou budete moci hovořit. Bude připravena odpovídat na vaše dotazy.

Těšíme se na vás v naší škole.
Vedení školy.

PřílohaVelikost
Zapis_do_1._tridy_plakat.pdf190.97 KB
Zapis_informace_pro_rodice_2020-21.pdf61 KB
Zapisni_listek-2020-2021.pdf65.82 KB
Zadost_o_prijeti_do_1._rocniku.pdf96.13 KB
Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf86.24 KB
Desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.pdf359.92 KB
Dobry_start.pdf50.83 KB
Pripravenost_pro_rodice.pdf64.28 KB