mail login

Zadávání domácích úkolů

Oznamujeme rodičům, že zadávání domácích úkolů již neprobíhá na webových stránkách školy.
Domácí přípravy a úkoly zadávají učitelé prostřednictvím elektronické žákovská knížky.