mail login

Vítání občánků - PODĚKOVÁNÍ

ZŠ a MŠ Nikolčice ve spolupráci s kulturní komisí děkuje za spoluúčast na akci Vítání občánků. Děkujeme zejména Anně Jelínkové, Pavlu Jelínkovi, Elišce Jandové, Petru Rozkydalovi, Jitce Boháčkové, Davidu Boháčkovi a Daniele Boháčkové.