mail login

Venkovní aktivity pro žáky - přestávka a výuka

Od pondělí 21.9. budou žáci v případě hezkého počasí využívat velkých svačinových přestávek k venkovním aktivitám.
Každá třída mé určeny prostory:
1. a 2.tř - hřiště před školou
3.tř - školní dvůr
4.tř - tribuna na hřišti
5.tř - tribuna na hřišti
6.tř - prostor u vchodu do šaten
7.tř - pergola u tribuny na hřišti
8.tř - tartanová plocha za tělocvičnou
9.tř - u kabin

Škola připravila i venkovní třídy pro žáky ( na dvoře a prostor u vchodu do šaten ). Tyto prostory budou třídy využívat k výuce.