mail login

Průběh vzdělávání žáků během mimořádného opatření

V této mimořádné situaci přijala škola následující opatření a pravidla k zajištění průběhu vzdělávání žáků:
- od středy 11.3. žáci plní úkoly, které budou mít zadány prostřednictvím elektronické žákovské knížky
- každé pondělí obdrží týdenní plán učiva a úkoly na celý týden
- povinností žáka ( nebo rodiče ) je o splnění úkolů informovat třídního učitele zprávou v elektronické žákovské knížce
- učitelé se žáky ( a rodiči ) budou komunikovat prostřednictvím elektronické ŽK