mail login

Proslov k žákům k novému školnímu roku

Dobrý den milí žáci, vážení učitelé ,
srdečně Vás ještě jednou zdravím v prvních vyučovacích dnech v nového školního roku 2019/2020. Čeká nás deset měsíců pilné práce a mnoha učebních povinností. Mým přáním je, aby tento rok proběhl v klidné a přátelské atmosféře. Dále si přeji, aby žáci vystupovali kultivovaně, získali dobré vědomosti a uměli reprezentovat školu nejen ve sportu, ale svým slušným chováním a svými vědomostmi reprezentovali školu v naukových, matematických a jiných soutěžích. Pedagogům přeji, aby se mohli žákům věnovat naplno v klidu a ve zdraví. Novým prvňáčkům, třeťákům a šesťákům znovu přeji spokojenost v naší škole a žákům devátého ročníku přeji úspěšné dokončení povinné školní docházky.
Připomínám, že veškeré aktuality, akce a projekty najdete na webu a v elektronické žákovské knížce. Od čtvrtka probíhá provizorní rozvrh. Od pondělí 9. září bude výuka probíhat dle řádného rozvrhu včetně nulté hodiny a odpoledního vyučování.
Škola má stanovený pevný školní řád. Stále platí pravidla slušného chování, dodržování školního řádu, včetně zákazu používání mobilních telefonů, zákazu kouření, zákazu užívání návykových látek atd. Ve škole byla provedena rekonstrukce podlah, v osmém ročníku byly opraveny žaluzie, prostory tříd byly vymalovány. Zkontrolujte si stav třídy, případné závady nahlaste panu školníkovi. Žák se ve škole přezouvá do přezůvek, zkontrolujte si stav podrážky. V případě poškození podlahy černou podrážkou, škodu uhradí žák. Z důvodu bezpečnosti nebudou žáci otevírat okna ani manipulovat s žaluziemi či elektrickým proudem. Zdůrazňuji šetření s hygienickými ubrousky a toaletním papírem. Ubrousky jsou na ruce a nikoli ke smrkání, utírání lavic apod. Ve výchovách budete používat ručníky nebo hadříky. Pečlivě opatrujte své šatní skříňky včetně klíčů, případnou ztrátu hradí žák.
Dnes a zítra se svými učiteli máte třídnické hodiny. Zvolte si třídní služby, žákovský parlament, proberte společně školní řád, terminář atd. Od 2.9. jsou již v provozu obědy a školní družina, od pondělí bude v provozu školní klub. Prosím odevzdejte přihlášky. V průběhu září se budete přihlašovat do náboženství. Škola má v plánu nabízet velký výběr kroužků. Přemýšlejte, do kterých kroužků se přihlásíte od 1. října 2019.
Na škole bude opět fungovat Mléko do škol, Ovoce do škol a nově nabízíme svačiny. Co se týče projektové výuky , nejbližší akce nás čeká Den jazyků, dopravní výuka pro žáky 4. ročníku, větší mimoškolní akce Rozsvěcení vánočního stromu a Vánoční jarmark.Plavání proběhne na jaře, LVK pro druhý stupeň v únoru, pro první stupeň bude možnost kurzu v Němčičkách. V rámci výchovy ke zdraví nabídneme opět bruslení . Nezapomínáme po letech na přislíbenou školní akademii, která proběhne v květnu. Ve stejném měsíci nás čekají Zelenické hry. Školní rok uteče jako voda a opět ho zakončíme ročníkovými pracemi , výlety a školou v přírodě. Po celý školní rok budeme opět ve škole třídit odpad, sbírat sběr odpadových surovin, pomerančovou kůru aj.
Závěrem připomínám žákům včasný příchod do školy. Znovu připomínám, že je důležité se vzájemně respektovat, zdravit se, děkovat si a to nejen na půdě školy. Při čekání na autobus se budeme vůči ostatním lidem chovat zdvořile, nebudeme je obtěžovat svým nevhodným chováním a stejně se budeme chovat i v autobuse. Doufám, že nebudeme muset řešit žádné závažné problémy s chováním žáků naší školy a vše bude tak, jak jsme si to na začátku roku stanovili.
Ještě jednou sděluji , že terminář školní roku 2019/2020, včetně termínů prázdnin, vám bude zaslán elektronickou žákovskou knížkou a bude vyvěšen na webu školy.
Děkuji za pozornost.