mail login

Přesnídávky pro žáky ZŠ

Školní jídelny dne 1.10. zahájí přípravu přesnídávek pro žáky 1. - 9. roč. Děti ji budou konzumovat ve školní jídelně v době velké přestávky. Odhlašování přesnídávek je stejné jako u obědů a to den předem nejpozději do 14.30 hod. Neodhlášenou přesnídávku v případě nemoci si mohou rodiče vyzvednout v době výdeje přesnídávek a to od 9.35 hod do 9.50 hod. Pokud si ji nevyzvednou, je přesnídávka dána dětem na přidání. Informace ohledně plateb obdrží žáci během října.