mail login

Piškvorky - Křepice

Děkuji všem našim piškvorkářům za vzornou reprezentaci a pořadatelům v Křepicích za pozvání. Gratuluji všem, zvláště V. Hlaváčkovi (1.místo!), L. Bedřichové (3. místo!) a L. Rozkydalové (2. místo!). Těším se na další ročník!