mail login

Ošetřovné od května

Ošetřovné
•Pro rodiče dětí docházejících do ZŠ platí, že pokud žáka do školy nepošlou, nárok na ošetřovné v souladu se zákonem mají.
•K problematice ošetřovného Poslanecká Sněmovna schválila pozměňovací návrh, který upravuje nárok na ošetřovné do 30. 6. 2020. Všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách.
•Pokud se týká tiskopisu na uplatnění nároku na ošetřovné od
měsíce května 2020 tak, aktuální verzi interaktivního tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného
zařízení“ doplněnou o část, kde rodiče uvedou důvody, pro
které dítě nedochází do školy.
Další postup se nemění, tzn., že vyplněný a podepsaný tiskopis rodič předá svému zaměstnavateli (může i elektronicky emailem) po uplynutí kalendářního měsíce.
Zaměstnavatel doplní potřebné údaje a předá doklady
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí do jednoho měsíce od obdržení kompletních dokladů.
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz [2]