mail login

Nošení roušek - na 2.stupni ZŠ - od pátku 18.9.

Od pátku 18.9. bude v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách - týká se 2.stupně ZŠ ( 6. - 9.třída ).

Výjimku budou mít pouze žáci prvního stupně základních škol - ti roušku ve vyučování nosit nemusí.

Další výjimka z nošení roušek
- aktivity při výuce, při nichž nelze ochranné prostředky nosit (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)