mail login

Na silnici nejsi sám

Dne 3.5. proběhne dopravní výchova 4. ročníku (teorie + výcvik jízdy na kole) na dopravním hřišti v Hustopečích od 8 - 12 hodin. Žáci si s sebou vezmou přilbu na kolo. Podrobnější informace o dopravě v elek. žákovské knížce.