mail login

Dětský maškarní ples - PODĚKOVÁNÍ

ZŠ a MŠ Nikolčice ve spolupráci s kulturní komisí děkuje rodičům za dary do tomboly a dětem za výpomoc při této akci. Zejména děkujeme Anně Jelínkové, Amálii Müllerové, Radovanu Vargovi a Pavlu Jelínkovi.