mail login

4. třída - Informace

ORGANIZACE VÝUKY NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Ve dnech 24.6. do 27.6. nebude probíhat výuka odpoledního vyučování , nultých a šestých vyučovacích hodin.
Vyučování bude začínat v 7.55 hod a ukončeno bude u 1.-5.třídy v 11.35 hod, u 6.- 9.třídy ve 12.30 hod.

ŠD v Nikolčicích bude od 11.35 do 15.30 hod. Provoz ŠK v těchto dnech přerušen

V pondělí 24.6. proběhne odevzdávání a příjem učebnic, úklid tříd a školy, třídnické hodiny.
V úterý 25.6. budou probíhat třídnické hodiny, úklid tříd a školy.
Ve středu 26.6. se koná na hřišti soutěžní a sportovní den, který organizují žáci 9.třídy
Ve čtvrtek 27.6. vycházky tříd do okolí
V pátek 28.6. slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení – po vysvědčení žáci z Nikolčic odchází domů, žáci z Křepic odjedou linkovým autobusem a žáci z do Divák budou odváženi školním autem.